Zaznacz stronę

Zainteresowanie ubezpieczeniami na życie jest obecnie tak duże jak jeszcze nigdy wcześniej. Ubezpieczamy się już nie tylko w pracy, ale wykupujemy dodatkowe pakiety na przypadki poważnych zachorować, nieszczęśliwe wypadki, a nawet na pobyt w szpitalu, nawet z powodu urodzenia dziecka. Ubezpieczać możemy się indywidualnie, ale w zakładach pracy możemy wykupić także ubezpieczenia grupowe, które obejmują nas oraz nasze rodziny. Nie ma możliwości objęcia nas ubezpieczeniem od wszystkiego, ale Towarzystwa Ubezpieczeniowe prześcigają się w ofercie coraz nowszych i lepszych ubezpieczeń.

Swego rodzaju odrodzenie przeżywają obecnie polisy na życie połączone z możliwością odkładania środków na funduszach inwestycyjnych. Dzięki temu z jednej strony nasi najbliżsi są zabezpieczeni na wypadek naszej śmierci, a z drugiej my mamy możliwość odłożenia dodatkowych środków na czarną godzinę.

Jeszcze kilka lat temu nie były to najpopularniejsze formy ubezpieczania się. Wręcz przeciwnie, klienci skarżyli się Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów na ogromne opłaty i prowizje za wypłatę zgromadzonych na funduszach środków oraz karami za zrywanie umów i wcześniejsze wycofywanie oszczędności. Rzeczywistość bardzo często wyglądała nawet tak, że klienci, którzy w pierwszych latach korzystali z wypłaty środków tracili je prawie w 100 % po uiszczeniu wszystkich opłat.

Obecnie zmieniło się przede wszystkim prawo działające w Polsce, a takie ubezpieczenie jest obecnie zupełnie innym produktem niż jeszcze jakiś czas temu. Teraz klient ma przede wszystkim 60 dni na odstąpienie od polisy i nie może z tego tytułu ponieść żadnych kar w postaci opłat. Po tym okrese może wypowiedzieć umowy, ale opłaty w tym wypadku nie są już tak wysokie jak poprzednio. Ponadto agent ubezpieczeniowy musi w pełni uświadomić klienta o tym jakie jest ryzyko inwestycyjne i wszelkie koszty dotyczące obsługi ubezpieczenia.

Decydując się na wybór jakiejś konkretnej polisy należy przede wszystkim dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia i wszelkie regulaminy tak, by nic nie było dla nas zaskoczeniem. Warto wybrać taki produkt, który będzie cechował największy zakres ubezpieczenia oraz największa elastyczność dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach. Inną sprawą jest dokładne sprawdzenie jaka część środków jest odkładana, a jaka przeznaczana na ubezpieczenie. Należy pamiętać, że suma ubezpieczenia powinna zostać tak określona, by zadowalały nas ewentualne sumy wypłat.

W przypadku części inwestycyjnej większość towarzystw ma pewne gotowe portfele inwestycyjne, z pośród których klient może wybrać ten, który go najbardziej interesuje i mu odpowiada. Najczęściej można wybrać z kilku rodzajów funduszy: od tych najbardziej agresywnych- akcyjnych po bezpieczne, które opierają się na obligacjach i papierach dłużnych.

Niewątpliwą zaletą tych produktów jest fakt, ze bardzo wiele towarzystw oferuje ubezpieczenie, które nie jest w żaden sposób ograniczone czasowo, jak w przypadku standardowych ubezpieczeń. Oznacza to, ze możemy się na nie zdecydować zarówno w momencie, w którym mamy 20 lat jak i 70.