Zaznacz stronę

XXI wiek przynosi człowiekowi wiele nowych wyzwań i nowych możliwości, jednakże jest to świat o coraz mniej usystematyzowanej hierarchii, wystarczy spojrzeć na zmianę trendów na przykład w rodzinie. Jeszcze kilka lat temu nie można było pomyśleć o tym jak mężczyzna może zajmować się domem i dziećmi a kobieta pracować zawodowo, teraz jest to coraz bardziej popularne. Mimo tej niechęci świata do szufladkowania warto spojrzeć na osobę ucznia idealnego, który związał swoją naukę z produktem najnowszych czasów, jakimi są szkolenia e-learningowe.

Uczeń dzisiejszej szkoły, stał się w przeważającej większości człowiekiem asertywnym i pewnym siebie, fakt ten jest wynikiem nie tylko transformacji szkoły na poziomie rządowym, ale także na poziomie najniższym, czyli relacji nauczyciel-uczeń. Podejście partnerskie w tej relacji doprowadziło do pewnego rodzaju sytuacji z goła paradoksalnej: wiadomo, że nauczyciel wymaga od uczniów bardzo wiele, teraz działa to także w drugą stronę – uczniowie, co raz więcej wymagają od nauczyciela. Uczeń uczy się zachowania asertywnego i przenosi go także na grunt, jakim jest e-learnig, czyli kształcenie na odległość.

Osoba ucząca zmienia tylko środowisko, w którym się uczy, natomiast właściwości, na przykład szkolenia on-line mogą tylko spotęgować jego przyzwyczajenia szkolne – po prostu rosną jego wymagania, co do kursu. Kursy on-line mogą takiego ucznia także pozbawić motywacji do dalszej nauki, ponieważ kara za nieodrobienie lekcji jest prawie nieodczuwalna, można zaryzykować także stwierdzenie, że wirtualna. Jak trudno było wziąć się za odrabianie lekcji, gdy mama nas prosiła a ojciec stał i naganiał nas do pracy, e-learnig pozbawiony jest tych dwóch zaganiaczy do pracy, a jedynym motywatorem jesteśmy my sami i nasze jasno i konkretnie wyznaczone cele bliskie i dalekie, które zamierzamy osiągnąć.